תקנון

 א. משתמש  רשאי לבקש הזמנות כרטיסים ממאגר המידע המצוי באתר וזאת בהתאם לתעריפים המפורסמים באתר ובהתאם לזמינות הכרטיסים.

ב. על אחריות המזמין להעביר את מלוא הפרטים הדרושים לשם טיפול בהזמנה, לרבות:

  1. פרטי מען
  2. פרטי כרטיס אשראי מפורט ותקין
  3. שם המזמין

ג. החברה אינה מחויבת לטפל בהזמנות אשר ימסרו עם פרטים שגויים ועל אחריות המזמין לוודא את תקינות הפרטים הנמסרים לחברה.

ד. בלחיצה על כפתור "בצע תשלום" מצהיר המשתמש כי הוא נותן את הסכמתו לקבלת דבר דואר אלקטרוני פרסומי מעת לעת, הן מטעם החברה והן מטעם הפקת האירוע אליו רכש את כרטיסיו. הסרה מרשימת התפוצה תיעשה על ידי לחיצה על כפתור ההסרה המצוי בגוף דבר הדואר.

 3. אחריות

א. מובהר בזאת כי אחריות החברה למתן השירותים הינה אחריות מוגבלת: כל הופעה או שירות המוצעים באמצעותנו הינם באחריות המפיקים / מפרסמים אצלנו, בלבד

ב. השימוש באתר יהיה על אחריות המשתמש בלבד, ועל החברה, האתר ומפעיליו לא תחול כל אחריות בגין פגיעה מכל סוג שהוא העשויה להיגרם למשתמש בגין שימוש באתר.

ג. האתר ומפעיליו נוקטים אמצעי זהירות סבירים ע"מ לשמור ולשמר את המידע המסופק לאתר ע"י המשתמשים, למנוע גישה לא מורשית אל החומר הנ"ל וכן למנוע פגיעה מכל סוג שהוא בו ו\או מחיקתו.

ו. החברה מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את רשימת ההופעות ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.

5. ביטול הזמנות

א. אם בוטל המופע – יושב מלוא התשלום כנגד השבת הכרטיסים המקוריים, במידה וסופקו למזמין השרות.

ב. במקרה בו חל שינוי ביום המופע או מיקומו – למזמין הזכות לבטל את ההזמנה עד 7 ימים לפני מועד המופע ולקבל זיכוי מלא על החיוב שבוצע.

ג. לא ניתן לבטל או לקבל החזר על כרטיסים להופעות שמחיר כרטיס הוא 50 ש"ח או פחות לכרטיס

ד. ניתן לבטל כרטיסים שערכם ליחידה מעל 50 ש"ח ובתנאי שיש יותר משבוע לתאריך ההופעה. עלות דמי הביטול הינה 5% מערך המוצר או 100 שקל

   לפי הנמוך מביניהם.

ה. הזיכוי ישלח רק לאותו מס' כרטיס האשראי באמצעותו ביצעו את ההזמנה

ו. בקשות לביטול עסקה ניתן יהיה לממש בטלפון 052-2752217 

ז. לא ניתן לבטל כלל כרטיסים שנרכשו בכרטיסי אשראי לחיוב מיידי (דיירקט).

ח. לא ניתן לבטל כרטיס במצב שכל הכרטיסים לתאריך הנקוב נמכרו ( SOLD OUT )

6. אבטחת מידע

החברה מבצעת עסקאות באתר זה תוך שמירה על פרטיות מוחלטת וחשאית של הנתונים.

הנתונים המועלים לאתר על ידי הלקוחות משמשים את האתר לצורך מתן השירות ופרסום ההופעות הבאות.

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים